Elérhetőségek

Boratom Kft


5662 Csanádapáca, Ady Endre u. 50.

+36 70 433 5606

boratom.kft@gmail.com

Rakonczai Tamás: ügyvezető, ipari alpinista


Cégadatok

Adószám: 23139578-2-04

Cégjegyzékszám: 04 09 010502

Tájékoztatás kérése!

Az érdeklődő fél személyes adatait cégünk csak kapcsolattartás céljából használja és azokat harmadik fél számára nem adja tovább.

Tájékoztató személyes adatok kezeléséről:

Adatkezelő neve, elérhetőségei és képviselői: Boratom Szolgáltató Kft.

5662 Csanádapáca Ady Endre u. 50.

Képviseli: Sóki Boglárka

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, és árajánlat megküldése

telefonon

e-mailben

levélben

kapcsolatfelvétel szerződéshez, szerződő fél adatai

cégek esetében a kapcsolattartó adata

számlainformációk

elektronikus számlázás esetén a számlazz.hu rendszerének használatához megadott számlát befogadó  e-mail cím

Tárolt adatok: Kapcsolati adatok: név, cím, e-mail cím,

telefonszám

Szolgáltatás adatai

Számlafizető neve, címe, a számla kötelező adattartalma

Adatkezelőn kívül adatokat használó: Balogh Lászlóné Könyvelő

KBOSS.hu Kft-számlázz.hu – Számlázás

Adatok tárolásának ideje Árajánlat kérés esetén: 2 év az árajánlat elküldésétől számítva

Szerződéskötés esetén: az adózásról szóló tv-ben meghatározott határidőig, ill. a garanciális időt követő 5 évig

Tájékoztatás a jogokról: Van lehetőség a személyes adatok törlését, helyesbítését, megismerését kérni.

Amennyiben nem történik megrendelés, megállapodás, akkor kérheti az összes adata törlését.

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyintézés: boratom.kft@gmail.com

Kérjük a levél tárgyaként jelölje meg, hogy „adatkezelés”

Tájékoztatás a hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőségéről Ha adatkezeléssel kapcsolatban panaszt kíván tenni, azt a következő címen teheti meg:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel: 1-391-1400

email: ugyfelszolgalat@naih.hu